Υπηρεσίες

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τα εξής:


Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών, θερμομόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας) ιδιωτικών οικοδομικών έργων καθώς και επίβλεψη των αντιστοιχων εργασιών
• Εκπόνηση μελετών δημόσιων τεχνικών έργων
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις γηπέδων / οικοπέδων / κτιρίων
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
• Εκτιμήσεις αξίας ακινήτων
• Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

 

Επίσης συνεργαζόμαστε με συναδέλφους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καλύπτοντας όλο το φάσμα μελετών και επιβλέψεων που είναι δυνατόν να απαιτηθεί σε οποιοδήποτε έργο.